Шарин Сергій Володимирович

доктор фізико-математичних наук, професор,
проректор з науково-педагогічної роботи

 

Персональна інформаціяОсновні публікаціїДіяльністьКонтакти

Шарин Сергій Володимирович – доктор фізико-математичних наук, професор, проректор з науково-педагогічної роботи.

Народився 3 травня 1972 року в місті Миколаїв, Львівської області.

У 1994 році закінчив з відзнакою механіко-математичний факультет Львівського державного університету імені Івана Франка за спеціальністю «математика».

Навчався в аспірантурі Інституту прикладних проблем механіки і математики ім. Я.СПідстригача НАН України (мЛьвів). У 1997 р. у Львівському державному університеті імені Івана Франка захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук за спеціальністю 01.01.01 – «математичний аналіз» на тему «Функціональне числення для генераторів сильно неперервних напівгруп над банаховими просторами у згорткових алгебрах розподілів Шварца».

З 1997 до 1999 року працював в Інституті прикладних проблем механіки і математики ім. Я.СПідстригача НАН України у відділі функціонального аналізу.

З 1999 року працює в Прикарпатському національному університеті імені Василя Стефаника. У 2002 році рішенням Атестаційної колегії МОН України присвоєно вчене звання доцента кафедри математичного аналізу і прикладної математики.

Впродовж 2006-2010 р.р. – заступник декана факультету математики та інформатики. Пройшов стажування у закордонних університетах: Жешівський університет, м. Жешів, Польща (2009, 2010, 2019), Університет Лілль-1, м. Лілль, Франція (2011).

У 2013 році закінчив докторантуру при Прикарпатському національному університеті імені Василя Стефаника.

У 2017 році в Інституті математики НАН України (м. Київ) захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора фізико-математичних наук за спеціальністю «математичний аналіз» на тему «Алгебри поліноміальних розподілів на нескінченновимірних просторах та їх застосування до числення операторів».

У 2020 році рішенням Атестаційної колегії МОН України присвоєно вчене звання професора кафедри математичного і функціонального аналізу.

Читає курс математичного аналізу для студентів спеціальності «математика».

Є членом редколегій наукових журналів «Карпатські математичні публікації»«Journal of Vasyl Stefanyk Precarpathian National University»«Creative Mathematics and Informatics».

Наукові інтереси: поліноміальні (ультра)розподіли в нескінченновимірному функціональному аналізі, функціональне числення для генераторів напівгруп операторів та напівгруп розподілів, теорія гіперфункцій та її узагальнення.

Стажування: Жешувський університет, Відгук про проходження від 11.02.2019 р., Тема: “Оновлення теоретичних і практичних, умінь і навичок, вдосконалення професійної підготовки, оволодіння сучасними методами та набуття досвіду підготовки фахівців зі спеціальності”. Кількість навчальних кредитів (годин): 17 кредитів (450 год.).

 1. Lopushansky O.V., Sharyn S.V. Polynomial ultradistributions on cone Rd+. Topology. – V. 48, no. 2–4. – 2009. – P. 80–90.
 2. Шарин С.В. Поліноміальні повільно зростаючі узагальнені функції. Карпатські математичні публікації. – Т. 2, № 2. – 2010. – С. 123–132.
 3. Лопушанський О.В., Шарин С.В. Функціональне числення для генераторів аналітичних напівгруп операторів. Карпатські математичні публікації. – Т. 4, № 1. – 2012. – С. 83–89.
 4. Lopushansky O.V., Sharyn S.V. Generalized Hille-Phillips type functional calcu­lus for multiparameter semigroups, Siberian Math. J., (2014), 55, no. 1, 105–117.
 5. Lopushansky O., Sharyn S. Operators commuting with multi-parameter shift semigroups. Carpathian J. Math. (2014), 30, no. 2, 217–224.
 6. Patra M., Sharyn S. On cross-correlation of a hyperfunction and a real analytic function. International Journal of Mathematical Analysis (2015), 9, no. 2, 95–100.
 7. Sharyn S.V. Gateaux differentiability of polynomial test and generalized functions. Journal of Mathematical Sciences (2017), 220, no. 1, 15–26.
 8. Лопушанський О.В., Шарин С.В. Застосування перетворення Лапласа узагальнених функцій повільного росту до побудови функціонального числення. Український мат. журнал. – 2015. – Т. 67, № 11. – С. 1498–1511.
 9. Sharyn S.V. Paley-Wiener type theorem for polynomial ultradifferentiable func­tions. Carpathian Mathematical Publications. – V. 7, no. 2. – 2015. – С. 271–279.
 10. Sharyn S. Joint functional calculus in algebra of polynomial tempered distribu­ti­ons. Methods of Functional Analysis and Topology. – V. 22, no. 1. –2016. – С. 62–73.
 11. Sharyn S. Operator Calculus for Noncommuting Operators over Symmetric Fock Space. International Journal of Mathematical Analysis (2017), 11, no. 1, 29–38.
 12. A. Lopushansky, O. Lopushansky, S. Sharyn. Nonlinear inverse problem of control diffusivity parameter determination for a space-time fractional diffusion equation. Applied Mathematics and Computation V. 390, 1 2021, 125589.
 13. S. Sharyn. Algebraic and differential properties of polynomial Fourier transformation, Mat. Stud. 53 (2020), 59–68.
 14. Antonova T., Dmytryshyn R., Sharyn S. Generalized hypergeometric function 3F2 ratios and branched continued fraction expansions. Axioms 2021, 10(4), 310. https://doi.org/10.3390/axioms10040310
 15. Dmytryshyn R.I., Sharyn S.V. Approximation of functions of several variables by multidimensional S-fractions with independent variables. Carpathian Math. Publ. 2021, 13(3), 592-607. https://doi.org/10.15330/cmp.13.3.592-607
 16. Antonova T., Dmytryshyn R., Sharyn S. Branched continued fraction representations of ratios of Horn’s confluent function H6. Constr. Math. Anal. 2023, 6(1), 22–37. https://doi.org/10.33205/cma.1243021
 17. Antonova T., Dmytryshyn R., Kril P., Sharyn S. Representation of some ratios of Horn’s hypergeometric functions H7 by continued fractions. Axioms. 2023, 12(8), 738. https://doi.org/10.3390/axioms12080738

Професійний довід

 • Інститут прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С. Підстригача НАН України, м. Львів, 1997 – 1998, молодший науковий співробітник
 • Інститут прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С. Підстригача НАН України, м. Львів,1998 – 1999, науковий співробітник
 • Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, 1999 – 2002, асистент кафедри математичного аналізу і прикладної математики
 • Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, 2002 – 2014, доцент кафедри математичного аналізу і прикладної математики, доцент кафедри математичного і функціонального аналізу
 • Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, 2014 – до цього часу, проректор з науково-педагогічної роботи, професор кафедри математичного і функціонального аналізу (за сумісництвом)